Một số nhà bán lẻ nhỏ hơn không có ngân sách tiếp thị giống như các nhà bán lẻ hàng đầu làm và sẽ đấu tranh để cạnh tranh mà không có các chiến lược tiếp thị tích cực khác. Với việc đưa ra các kế hoạch tiếp thị khác hoặc nhiều kế hoạch tiếp thị khác, nhiều cửa hàng hoa hàng đầu sẽ tiếp tục tăng thị phần của mình khi ngày càng có nhiều người mua hàng chấp nhận web như là phương tiện mua sắm ưa thích của họ.

Với hàng trăm trang mua sắm hoa sinh nhật trực tuyến, nhiều chủ cửa hàng hoa trực tuyến đang thực hiện các bước để mở rộng cơ sở khách hàng của mình bằng cách hợp tác với các trang web liên quan đến hoa văn liên quan để giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập đến các trang web của họ.

Các cửa hàng trực tuyến bao gồm các trang web đối tác như là một kênh tiếp thị mới để giúp tăng lưu lượng truy cập, tiếp xúc và thúc đẩy doanh số bán hàng. Một số trang web đối tác này có dưới dạng blog, trang web phiếu giảm giá, và các trang web đánh giá và các nhà phân phối bản tin.

Đếm trên các trang web đối tác khác để thu hút lưu lượng truy cập và sự quan tâm của khách hàng cung cấp cho các nhà bán lẻ hoa lớn hoặc nhỏ có cơ hội cung cấp cho người tiêu dùng một cách để xem các hợp đồng tiết kiệm tiền khác xuất hiện trực tuyến. Khi các nhà bán lẻ hoa lợi dụng lưu lượng truy cập do các trang web đối tác tạo ra, họ có thể mong đợi không chỉ giao thông nhiều hơn mà còn tăng lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng.

Vì số lượng các cửa hàng bán hoa trực tuyến tiếp tục mở rộng, tìm cách để các cửa hàng hoa nhỏ hơn thúc đẩy lưu lượng truy cập để giữ được cạnh tranh sẽ đến dưới dạng các trang web đối tác số đang ngày càng tăng. Cuối cùng, sự cạnh tranh để tăng lưu lượng truy cập giữa các cửa hàng hoa tươi trực tuyến sẽ dẫn đến những giao dịch giảm giá tốt hơn cho người tiêu dùng.